گیت فروشگاهی کیف ، کفش و چرم

فروشگاه هایی که کالاهای چرم شامل کیف ، کفش ، کمربند و … می فروشند معمولا دارای حاشیه سود اندک با سرمایه گذاری زیاد هستند . حال توجه داشته باشید با سرقت یک کاپشن چرم که قیمتی حدود ۱ تا ۲ میلیون تومان دارد ، فروشنده چه تعداد باید بفروشد تا خسارت سرقت انجام شده را جبران کند ؟ لذا جای خالی گیت ضد سرقت فروشگاهی مخصوص اجناس چرم در فروشگاههای این صنف کاملا حساس می شود .

مهمترین مساله در تامین امنیت این فروشگاه ها توجه به زیبایی ظاهر و اندازه تگ ها و صدمه ندیدن کالاهای چرم از جانب سوزن تگ ها می باشد . برای پوشش این موارد از جانب گیت فروشگاهی باید از تکنولوژی AM به همراه تگ های پنسیل ( مدادی ) یا تگ مثلثی به همراه بند لنیارد استفاده شود . معمولا بند لنیارد را به همراه تگای کیف و کمربند ، لیبل امنیتی AM را برای Accessory ، برای لباس های چرم از تگ های پوشاکی مانند صدفی و گلف و برای کفش از تگ پنسیل به همراه سوزن استفاده می شود

Model RF PARTAK

Description

Height 150cm
Width 40cm
Body thickness 3/2cm
Foundation Width 14cm
Material MDF high glass UPVC
Color

Model RF DENA

Description

Height 150cm
Width 40cm
Body thickness 3/2cm
Foundation Width 14cm
Material MDF high glass UPVC

Model RF JIKAN

Description

Height 150cm
Width 40cm
Body thickness 3/2cm
Foundation Width 14cm
Material MDF high glass UPVC
Color

Model AM PARTAK

Description

Height 150cm
Width 40cm
Body thickness 3/2cm
Foundation Width 14cm
Material MDF high glass UPVC
Color

Model AM JIKAN

Description

Height 150cm
Width 40cm
Body thickness 3/2cm
Foundation Width 14cm
Material MDF high glass UPVC
Color

فهرست