گیت ضد سرقت

دزدگیر فروشگاهی برای فروشگاه استیجاری میخواهید؟

 

مستاجر ها به این دلیل که محل فروشگاه خود را تغییر می دهند برای خرید گیت فروشگاهی باید به نکات مهم این مقاله توجه داشته باشند :
1. گیت فروشگاهی قادر باشد درب های باعرض بزرگ را پوشش دهد .
2. گیت فروشگاهی قادر باشد درکنار گیت های هم جوار خود کارکند
3. گیت فروشگاهی توانایی تفکیک امواج تگ را از امواج نویز داشته باشد .
4. نصب گیت فروشگاهی ساده باشد

تغییر محل فروشگاه به معنای تغییر اندازه درب خروجی ، همسایه شدن با فروشگاههای جدید مجهز به 
گیت فروشگاهی ، تغییر شرایط محیطی به لحاظ الکترومغناطیسی و نیاز به نصب مجدد گیت فروشگاهی می باشد . توجه داشته باشید اگر شما مستاجر هستید هرگز گیت فروشگاهی تک آنتن نخرید زیرا برای پوشش درب هایی با اندازه ببزرگتر از 120 سانتی متر مناسب نمیباشند  و حتما از سیستم دو آنتن استفاده کنید زیرا قادر به پوشش دهی درب هایی تا اندازه 240 تا 300 سانتی متر می باشند .
با تغییر محیط فروشگاه ممکن است با فروشگاهی همسایه شوید که دارای گیت فروشگاهی هم فرکانس با
گیت فروشگاهی شما باشد پس باید گیت فروشگاهی تهیه کنید که در حضور گیت های هم فرکانس بدرستی کار کرده و دچار مشکل نشود .
سیستم روشنایی فروشگاه ، کولر گازی ، درب برقی ، تابلو روان تبلیغاتی ، کنتور برق و.... بر روی اکثر
گیت های فروشگاهی تاثیر گذار است ، لذا گیت فروشگاهی که تهیه می کنید باید قادر باشد در کنار این تجهیزات برقی به درستی کار کند . همچنین بازکردن گیت فروشگاهی از محل قبلی و نصب آن در محل جدید باید بسیار آسان باشد .
لذا
شرکت اسپینر با توجه به این مشکلات موجود محصولات خود را به گونه ایی طراحی کرده است که افرادی که دارای فروشگاه استیجاری می باشند در خرید محصولی مناسب دچار مشکل نشوند.


 
 
تماس با ما
 

Copyright 2016 SPINER Co.         All Rights Reserved