گیت ضد سرقت

دزدگیر فروشگاهی برای فروشگاه استیجاری میخواهید؟

 

مستاجر ها به این دلیل که ، محل فروشگاه خود را تغییر می دهند برای خرید گیت فروشگاهی باید به نکات مهم این مقاله توجه داشته باشند :
گیت فروشگاهی باید شرایط زیر را داشته باشد :
1. بتواند درب های باعرض بزرگ را پوشش دهد .
2.
بتواند درکنار گیت های هم جوار خود کارکند
3.
توانایی تفکیک امواج تگ را از امواج نویز داشته باشد .
4. نصب
آن ساده باشد.

تغییر محل فروشگاه به معنای :
الف) تغییر اندازه درب خروجی
ب) همسایه شدن با فروشگاههای جدید مجهز به 
گیت فروشگاهی
ج) تغییر شرایط محیطی به لحاظ الکترومغناطیسی
د) نیاز به نصب مجدد
گیت فروشگاهی می باشد .
توجه داشته باشید اگر شما مستاجر هستید هرگز
گیت فروشگاهی تک آنتن نخرید زیرا برای پوشش درب هایی با اندازه بزرگتر از 120 سانتی متر مناسب نمیباشند  و حتما از سیستم دو آنتن استفاده کنید زیرا قادر به پوشش دهی درب هایی تا اندازه 240 تا 300 سانتی متر می باشند .
با تغییر محیط فروشگاه ممکن است با فروشگاهی همسایه شوید که دارای گیت  هم فرکانس با
گیت شما باشد پس باید گیتی تهیه کنید که در حضور گیت های هم فرکانس بدرستی کار کرده و دچار مشکل نشود .
سیستم روشنایی فروشگاه ، کولر گازی ، درب برقی ، تابلو روان تبلیغاتی ، کنتور برق و.... بر روی اکثر
گیت های فروشگاهی تاثیر گذار است ، لذا گیت فروشگاهی که تهیه می کنید باید قادر باشد در کنار این تجهیزات برقی به درستی کار کند . همچنین بازکردن گیت فروشگاهی از محل قبلی و نصب آن در محل جدید باید بسیار آسان باشد .
لذا
شرکت اسپینر با توجه به مشکلات موجود ، محصولات خود را به گونه ایی طراحی کرده است تا افرادی که دارای فروشگاه استیجاری هستند در خرید محصول مناسب دچار مشکل نشوند.


 
 
تماس با ما
 

Copyright 2016 SPINER Co.         All Rights Reserved